Impresum

SEMPER MAGIS
(UVIJEK VIŠE)
List učenika Isusovačke klasične
gimnazije s pravom javnosti u Osijeku
(od 2000. godine u tiskanom obliku, a od 2020. u digitalnom)

Izdavač:
Isusovačka klasična gimnazija
s pravom javnosti u Osijeku,
Trg Vatroslava Lisinskog 1
31 000 Osijek

Za izdavača:
mr.sc. Sebastian Šujević

Odgovorna urednica:
Vera Bilandžić, prof.

Glavni urednik:
Matilda Hasenay, 4.a

Uredništvo:
Marta Bilen, 4.a (urednica podcasta)
Matilda Hasenay, 4.a

Dizajn loga:
Iva Ćavar, Domagoj Lovković

Novinari:
Ema Blanda, Tara Krajnović, Filip Provči, Katarina Miljački, Korina Knežević, Lucija Matkovski, Matea Sabljar, Tena Vladetić (prvi razred)
Paula Nekić (treći razred)
Marta Bilen, Matilda Hasenay (četvrti razred)

Fotografi:
Marta Bilen, 4.a