Kako zvučiš?

Kada je učenica Nika Matančić u razredu održala javni govor na temu glasa i njegove povijesti, odmah nam je bilo jasno da bismo tu temu mogli predstaviti u obliku radijske emisije. Dodatni poticaj nam je bio Nikin ugodan glas pogodan za medij radija, ali i važnost glasa i zvuka u njezinu životu. Glavni je cilj bio jasan – na edukativan, ali i zabavan način ljudima osvijestiti važnost našega glasa. Pitali smo se kako boja nečijega glasa utječe na dojam koji ostavlja na druge te kakve predrasude mogu proizići samo na temelju tona nečijega glasa. Hodali smo hodnicima Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku i pitali učenike upravo takva pitanja te na njih dobivali iznimno zanimljive i nerijetko kreativne odgovore. Ako ste se ikada pitali takva ili slična pitanja, možda baš u ovoj emisiji
zajedno sa Stjepanom Pećarom, Nikom Matančić i Janom Velićem prošećete kroz priču o glasu i razmislite ne samo o tome kako se vizualno predstavljate, već i kako zvučite.